Gäst

Ingen 9-håls greenfee

GREENFEE

Senior   300:--

Junior   100:--

Ingen 9-håls greenfee

Fullvärdiga medlemmar i Töreboda, Mariestad och Kristinehamn

GREENFEE

Senior  200:--

Junior  100:--

Golfbil 

18 hål 350:--

18 hål med läkarintyg 200:--

Golfvagn  40:--