Gäst

Ingen 9-håls greenfee

GREENFEE

Senior   300:--

Junior   100:--

Ingen 9-håls greenfee

GREENFEE

Fullvärdiga medlemmar i Mariestad, Töreboda eller Kristinehamn 

Senior  200:--

Junior 100:--

Golfbil 

18 hål 350:--

18 hål med läkarintyg 200:--

Golfvagn  40:--