Aktuellt

Aktuellt

  • Bunkrarna är rensade
  • Greeneerna är mossbekämpade
  • Dressning och vältring sker varje vecka
  • Bevattningssystemet är under renovering, spridarbyte och inställningar
  • Pumphuset är renoverat, består nu av 4st Grundfosspumpar