Ribbingsfors Golf  & Kultur
 "Banan där alla ska känna sig välkomna"

 

 

 

Årsavgifter 2019

 

. Fullvärdig medlem     3500 kr    Endast fullvärdig medlem äger rätt att utnyttja vårt

                                                             specialavtal med Mariestad, Töreboda och Kristinehamn

                                          

. Distansmedlem           2600 kr    (boende längre än 8 mil från Ribbingsfors)

. Junior 18-21 år             1500 kr 

. Junior upp till 17 år      900 kr

. Junior 0-8 år                  250 kr

. Familjeavgift                7500 kr   (2 vuxna inkl. hemmavarande juniorer)

  

. Årsgreenfee                  2600 kr   (fullvärdigt medlemskap i en klubb ansluten till SGF krävs)

 

 

 

Skåpavgifter

. Dubbelskåp                  500 kr

. Underskåp                    350 kr

. Överskåp                       250 kr

. Plats för elfordon        850 kr

. Depositionsavgift för nyckel vid nytt hyresavtal av skåp 200 kr.

 

 

Bankgiro: 830-1715  (kom ihåg att ange golf-id)